Show simple item record

dc.contributor.authorHarbak, Hege Anita
dc.contributor.authorIversen, Helene
dc.date.accessioned2016-10-24T09:23:59Z
dc.date.available2016-10-24T09:23:59Z
dc.date.issued2016-10-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417203
dc.description.abstractFokus for denne masteroppgaven er jordmødres kompetanseutvikling i hverdagen, og deres forhold til teknologi. Vi har gjennom intervjuer av jordmødre og leger fått innblikk i deres tanker om jordmorkompetanse. Dette har gitt oss et innblikk i hva de mener er viktige faktorer for jordmødrenes kompetanseutvikling. Hva kjennetegner en dyktig jordmor? Holdningen den enkelte har til kompetanseutvikling og læring viser seg å være av stor betydning. En kjernekompetanse hos jordmødrene er evnen til å bygge en god relasjon med den fødende. Jordmødrene skal gi en trygg og god tjeneste til den fødende, barnet, og pårørende gjennom å utøve en kunnskapsbasert praksis. Vi har sett nærmere på hvilke faktorer jordmødrene mener er viktige for å bygge denne kunnskapen. Samhandling med teknologi har betydning for jordmors kompetanseutvikling. Våre informanter betrakter teknologi som et nødvendig hjelpemiddel, som noen ganger kan romme utfordringer. Vi har sett nærmere på hvordan teknologien preger jordmors praksis, og de dilemmaene teknologi kan ha for arbeidet med den normale fødselen. Å samarbeide godt med legene er viktig for jordmødrene. I akuttsituasjonen er samhandlingen mellom leger og jordmødre spesielt viktig. Fosterovervåkingen kan være avgjørende i de kritiske situasjonene. Barn dör när hjärtljuden feltolkas sto det med fete typer i Svenska Dagbladet 10. april i år. Artikkelen hevder at feiltolking av CTG har vært en faktor i 15 av 20 saker hvor barnet døde. CTG-møtet er en læringsarena for tolking av CTG, hvor deltagerne reflekterer over egen- og andres praksis. Vi ønsket å se nærmere på hvordan CTG-møtet påvirker jordmødrenes kompetanse, og samarbeidet med legene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleTeknologi og kunnskap ved livets begynnelse. Jordmorkompetanse og hverdagslæringnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber130nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record