Show simple item record

dc.contributor.authorStien, Kristin Stjern
dc.date.accessioned2016-10-25T06:49:26Z
dc.date.available2016-10-25T06:49:26Z
dc.date.issued2016-10-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417382
dc.description.abstractDenne avhandlingen har fokus på barnehagelederens rolle som kunnskapsleder når mastergradskompetanse finnes blant pedagogiske ledere. Bakgrunnen for valg av tema har vært at barnehagefeltet har vært i endring. Siden 2006 har barnehagene sortert under Kunnskapsdepartementet og barns læring har fått større fokus. Barnehagelærernes oppgaver har følgelig også blitt endret. Masterkompetanse i førskolepedagogikk har en berettigelse i barnehagen, men dette er ikke formalisert. Hensikten med studiet er å finne ut hvordan disse kunnskapsarbeiderne opplever å få handlingsrom som gir de mulighet til å anvende sin kunnskap samtidig som at de bidrar til kunnskapsutvikling i organisasjonen med følgende problemstilling: Hvordan kan en barnehageleder legge til rette for kunnskapsutvikling i hele barnehagen? Studiet er designet som en kvalitativ undersøkelse med et praksisbasert kunnskapssyn og har en hermeneutisk og sosialkonstruktivistisk metodisk tilnærming. Et strategisk utvalg resulterte i seks informanter. Empiriske funn fra undersøkelsen er basert på en hovedsakelig temasentrert analyse med elementer av personsentrert analyse av innsamlet data. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at en barnehageleder har gode muligheter til å legge til rette for at en barnehagelærer med mastergrad kan bidra til kunnskapsutvikling for hele barnehagen ved å innta en rolle som kunnskapsleder og aktivt gå inn for å lede, fasilitere og utløse kunnskapende prosesser. For at barnehagelærerne med mastergrad skal kunne bidra, trenger de handlingsrom hvor de i større grad blir involvert i utviklingsprosesser. Som en konsekvens av usikkerhet knyttet kunnskapsarbeidernes fremtidsperspektiv kan ledere bli passive. Det er da en fare for at de setter barnehagen i en slags ventemodus gjør at det kan settes i gang en negativ spiral hvor motivasjonen går ned hos den ansatte med masterkompetanse. Dette kan føre til nullutvikling utover den utvikling som normalt skjer - uavhengig av masterkompetansen. Dette visualiseres i en modell. Utfordringen blir å finne muligheter til dette innenfor de rammene som leders handlingsrom styres av.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleHva kan kunnskapslederen lære av Askeladden? Når mastergradskompetansen dukker opp blant pedagogiske ledere i barnehagennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber119nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record