• Barns følelse av mestring i barnehagen 

   Sandstedt, Christin (Student paper, others, 2012-03-05)
   Tema for fagoppgaven min er "Barns følelse av mestring i barnehagen". Barns følelse av mestring i hverdagen er viktig for barnets lærelyst og utvikling av en positiv selvfølelse. Som førskolelærer er det viktig for oss å ...
  • Barns medvirkning 

   Aune, Kirsten-Marie (Student paper, others, 2012-03-05)
   Siden jeg mener dette er et tema som er viktig for barna i barnehagen har jeg valgt å skrive om barns medvirkning i min fagoppgave som er en del av eksamen i pedagogikkfaget siste året på førskolelærer studiet. Jeg ønsker ...
  • Barns mestring i uformelle læringssituasjoner 

   Tørnby, Linda Cathrin (Student paper, others, 2012-02-28)
   Ut i fra mitt ønske om å undersøke de uformelle læringssituasjonene i barnehagen og utførelsen av disse med tanke på barns mestring, blir problemstillingen: Hvordan kan førskolelæreren legge til rette for at barn mestrer ...
  • Danning og BRM: hvordan kan førskolelærer tilrettelegge for utvikling av dannelse ved hjelp av barns rett til medvirkning i barnehagen 

   Furuly, Gro Kristin Jakobsen (Student paper, others, 2012-02-29)
   Tema for min undersøkelse er danning og barns rett til medvirkning. Jeg har lyst til å se på hvordan personalet i barnehagen jobber med danning og barns rett til medvirkning, med tanke på om disse kan ha innvirkning på ...
  • Dobbel kulturtilhørighet: hva kan førskolelærer gjøre for å støtte minoritetsspråklige barns doble kulturtilhørighet? 

   Rogne, Mona Merete (Student paper, others, 2012-02-28)
   Rammeplanen er klar på hva barnehagene skal gjøre; støtte opp under den doble kulturtilhørigheten. Det kan være et stort rom for hvordan man velger å arbeide med dette. Rammeplanen presiserer bare at det skal være et ...
  • Hvordan samspillet mellom voksne og barn blir til: hvordan gjennomfører personalet i barnehagen barnesamtalen? 

   Jensberg, Hilde Findal (Student paper, others, 2012-03-08)
   Temaet i oppgaven er hvordan samspillet mellom barn og voksne blir til. Det jeg ønsker å se på i denne undersøkelsen er om personalet møter barna med den respekt og omsorg som det står i rammeplanen at vi har en yrkesetisk ...
  • Minoritetsspråklige barn i barnehagen 

   Bonden, Kari-Anne (Student paper, others, 2012-02-29)
   Det samfunnet vi lever i dag er et mer mangfoldig samfunn, noe som innebærer at befolkningen i Norge har forskjellige språk, kulturell og religiøs bakgrunn (Andersen, Bleka, Gjervan, 2006, s.87). Det vil derfor være stor ...
  • "Relasjoner barn-voksen" 

   Arnø, Maja (Student paper, others, 2012-03-05)
   Det jeg selv er opptatt av i min jobb, og gjerne vil vite mer om er de relasjonene personalet i barnehagen har til barna. Har personalet innvirkning på barna i barnehagen? Hvordan kan relasjonene mellom voksen og barn ...