• Naturen som læringsarena for barnehagebarn 

      Skåren, Ragnhild Klefstad (Student paper, others, 2015-02-09)
      Tittelen på rapporten er ‘’Naturen som læringsarena for barnehagebarn’’. Ut i fra dette ble problemstillingen: Hvilket syn har barnehagelærere på naturen som læringsarena for barnehagebarn, og hvordan blir dette tilrettelagt ...