• Fagoppgave i pedagogikk 

      Forsland, Cathrine Pedersen (Student paper, others, 2012-03-05)
      Tema jeg har valgt er den flerkulturelle barnehagen. Grunnenene til at valget falt på dette temaet er flere. Det er svært aktuelt i vår tid, og blir mest sannsynlig enda mer belyst i årene som kommer. Det er også et tema ...