• Den profesjonelle førskolelærer: den flerkulturelle barnehagen 

      Hartviksen, Kjersti Helene (Student paper, others, 2014-02-21)
      Med utgangspunkt i hvor vi i dag finner fokuset i diskusjonen om det flerkulturelle samfunnet og hva styringsdokumentene for barnehagen sier, ble problemstillingen min som følger: Hvordan jobber førskolelæreren for å legge ...