Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorCarlsen, Kari
dc.contributor.authorRanders-Pehrson, Anniken
dc.contributor.authorHermansen, Hilde
dc.date.accessioned2019-01-30T13:11:36Z
dc.date.available2019-01-30T13:11:36Z
dc.date.created2018-12-20T09:48:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationCarlsen, K., Randers-Pehrson, A. & Hermansen, H. (2018). Design, kunst og håndverk i Norge: fra barnehage til PhD. Techne series: Research in sloyd education and crafts science. A, 25(3), 58-73. Retrieved from https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3028nb_NO
dc.identifier.issn1893-1774
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2583135
dc.description.abstractDet norske utdanningsfeltet og faget formgiving, kunst og håndverk er betydelig endret siden forrige artikkelsamling om fagets stilling i de nordiske landene kom ut i 2008. I dag synes det å være en klar politisk vilje til å se hele løpet fra barnehage til PhD-nivå i sammenheng,og i denne artikkelen presenteres og drøftes derfor endringer og tendenser relatert til hele utdanningsløpet. Artikkelen er tredelt. I den første delen beskrives endringstendenser knyttet til nåsituasjonen i utdanningsfeltet, i den andre delen belyses tendenser vedrørende det kunst-og håndverksdidaktiske forskningsfeltet og i den siste delen drøftes endringstendenser i et videre utdanningspolitisk perspektiv. Her trekkes det frem paradokser og motsetninger i fagets utdanningspolitiske mandat mellom danning versus instrumenta-lisme, individfokus versus samfunnsrelevans og faglig bredde og dybde. Det etterlyses sterkere politisk vilje og handlekraft med henhold til å styrke kunst og håndverksfagene i hele utdanningsløpet. Forfatterne anvender en eklektisk og hermeneutisk tilnærming for å beskrive og tolke sentrale tendenser som kommer til syne i materialet. Tendensene drøftes til slutt i et kritisk perspektiv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNordFonb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleDesign, kunst og håndverk i Norge : fra barnehage til PhDnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© 2018 The Author(s)nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Arkitektur og design: 140nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120nb_NO
dc.source.pagenumber58-73nb_NO
dc.source.volume25nb_NO
dc.source.journalTechne series: Research in sloyd education and crafts science. Anb_NO
dc.source.issue3nb_NO
dc.identifier.cristin1646002


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal