Show simple item record

dc.contributor.authorSlottemo, Hilde Gunn
dc.date.accessioned2020-07-09T09:10:28Z
dc.date.available2020-07-09T09:10:28Z
dc.date.created2020-07-02T08:52:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSlottemo, H. G. (2020). Krafta i "Det grønne amt". Ei fortelling om NTE og Nord-Trøndelag. Heimen - Lokal og regional historie, 57(2),152-168. doi:en_US
dc.identifier.issn1894-3195
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661570
dc.description.abstractI 1919 ble det fylkeskommunale Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, NTE etablert. Etter noen vanskelige oppstartsår, ble NTE en av de viktigste bedriftene i Nord-Trøndelag. I samspill med fylkespolitikerne kom bedriften til å prege samfunnet både økonomisk, politisk, sosialt og kulturelt. Med NTE som drivkraft, og på grunn av et politisk kompromiss mellom fylkets to store partier, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, kom fylket til å utvikle en sterk kultur for geografisk utjevning, desentralisering og distriktsutvikling. Dette ønsket om utjevning mellom distriktene internt i fylket og mellom Nord-Trøndelag og andre fylker, ble svært sterkt og fikk mye av den politiske og samfunnsmessige oppmerksomheten. Det fikk betydning for den politiske kulturen og den stedlige identiteten som vokste fram. Nord-Trøndelag hadde på slutten av 1800-tallet hatt tilnavnet «Det røde amt», men utviklinga mot å bli et av landets sterkeste Senterparti-fylker gjorde at «amtet» kan sees på som mer grønt enn rødt. Nord-Trøndelags endring på 1900-tallet kan dermed karakteriseres som ei utvikling fra «rødt amt» til «grønt fylke». Den nære integrasjonen mellom kraftselskap og fylke er ei viktig forklaring på hvorfor det ble slik. I denne artikkelen belyses samspillet og vekselvirkninga mellom NTE og bedriftens omgivelser. Slik veves elektrisitetshistorie sammen med samfunnshistorie; et perspektiv som ikke har vært så vanlig i elektrisitetshistorisk forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlaget
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleKrafta i "Det grønne amt". Ei fortelling om NTE og Nord-Trøndelagen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 The Author(s)en_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070en_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Historie: 070::Politisk historie: 071en_US
dc.source.pagenumber152-168en_US
dc.source.volume57en_US
dc.source.journalHeimen - Lokal og regional historieen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1894-3195-2020-02-05
dc.identifier.cristin1818185


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal