Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Ida Pape
dc.contributor.authorOrset, Ann Karin
dc.date.accessioned2021-03-12T11:57:42Z
dc.date.available2021-03-12T11:57:42Z
dc.date.created2020-12-03T10:32:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPedersen, I. P. & Orset, A. K. (2020). Stunder av ingenting, det alt kan skje - en innkjenning av og samtale om kroppslig kunnskap i barnehagen. Tidsskrift for professionsstudier, 16(31), 52-61.en_US
dc.identifier.issn2446-0273
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2733152
dc.description.abstractKroppslig kommunikasjon i møte med barn er sentralt i barnehagelærerens profesjonsutøvelse. I artikkelen under - søker forfatterne hvordan kroppslig kunnskap utøves i en småbarnsavdeling. De gir eksempler på hvordan kroppslig kunnskap praktiseres, og foreslår begreper og perspektiver som kan berike barnehagens fag- og forsk - ningsfelt og profesjonsforskning mer generelt. Vitenskapsteoretisk plasseres artikkelen innenfor Maurice Merleau- Pontys kroppsfenomenologi (1994). Studien er gjennomført som en senso - risk etnografisk feltstudie (Pink, 2015) med tilhørende stedssensitive intervju (Sand, 2019). Gjennom analyseproses - sen har tre kiasmefortellinger (Olaus - sen, 2018) vokst frem som eksempler på situasjoner der kroppslig kunnskap har avgjørende betydning for det som utspiller seg i stunder der alt kan skje.en_US
dc.description.abstractBodily communication with children is a central aspect of kindergarten teachers’ professional practice. In this article, the authors explore how bodily knowledge is practiced in kindergartens, and suggest perspectives and concepts that may enrich research within early childhood education and care, and the wider research field of professional practice. Theoretically the study is positioned in Maurice Merleau-Ponty's phenomenology of perception (1994), whereas methodologically it is designed as a sensory ethnography study (Pink, 2015) with place-sensitive interviews (Sand, 2019). During the analysis, three chiasm-stories (Olaussen, 2018) have been created as examples of situations where bodily knowledge is crucial for what unfolds in moments where everything can happen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherViaSystime
dc.relation.urihttps://tidsskrift.dk/tipro/issue/view/8882
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.no*
dc.titleStunder av ingenting, der alt kan skje -en innkjenning av og samtale om kroppslig kunnskap i barnehagen.en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 The Author(s)en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber52-61en_US
dc.source.volume16en_US
dc.source.journalTidsskrift for professionsstudieren_US
dc.source.issue31en_US
dc.identifier.cristin1855672


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Internasjonal