Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorÅsholm, Heidi Iren
dc.date.accessioned2015-02-12T07:30:04Z
dc.date.available2015-02-12T07:30:04Z
dc.date.issued2015-02-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276106
dc.description.abstractTittelen for denne profesjonsoppgaven er «Likeverd i barnehagen» og temaet er likeverd. Denne rapporten er et resultat av et forskningsarbeid gjort for å belyse profesjonsoppgavens problemstilling: «Hvordan forstår førskolelæreren likeverd som verdi i møte med barn?» I denne rapporten er det tatt i bruk kvalitativt intervju som metode, noe som tillot forsker å gå i dybden av førskolelærerens refleksjoner, meninger og tanker omkring temaet. Hva tenker førskolelæreren om likeverd, om likeverd som verdi, hvordan man skal møte barn i barnehagen ut fra en tanke om likeverd som et sentralt og viktig begrep. Intervjuenes resultater med førskolelærernes mange forklaringer om ulike aspekter og sider ved likeverd er drøftet opp mot teori for å belyse problemstillingen. Deretter har forsker trukket en konklusjon om resultatene opp imot problemstillingen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectlikeverd, barnehagen, førskolelærerenb_NO
dc.titleLikeverd i barnehagennb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.source.pagenumber30 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge