Show simple item record

dc.contributor.authorLangjord, Synnøve Segtnan
dc.date.accessioned2015-07-06T10:32:58Z
dc.date.available2015-07-06T10:32:58Z
dc.date.issued2015-07-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286561
dc.description.abstractI denne kvalitative casestudien har jeg undersøkt hvilke forestillinger en elevgruppe med valgfaget forskning i praksis har om det å være miljøforsker. Utgangspunkt for oppgaven var problemstillingen: «Hvilke forestillinger kan ungdomsskoleelever ha om det å være miljøforsker?» Problemstillingen ble valgt med bakgrunn i miljøspørsmålene og store undersøkelser som viser sammenhenger mellom ungdommers valg av utdanning og yrke og deres interesser og ønske om å realisere seg selv. For å svare på problemstillingen ble det benyttet en dokumentanalyse av fortellingene som var samlet inn fra 15 elever, der de skrev om sin dag som miljøforsker. Denne bruken av «fri skriving» som datainnsamling er ikke vanlig, men muligens godt egnet for å få tak på hvilke forestillinger elevene har om ulike fenomener, ord og begreper. I denne sammenheng var det «miljøforsker» som sto i fokus. I tillegg til kvalitativ datainnsamlingen ble det benyttet en kvantitativ datainnsamling med et kort spørreskjema der eleven rangerte sin interesse for naturfag, matematikk og religion, livssyn og etikk (RLE). Her fikk elevene også svare på om de kunne tenkt seg til en fremtidig jobb som forsker relatert til miljøutfordringene. Analysen av fortellingene ble gjennomført i forhold til analysekategorier basert på om elevene skrev ut i fra et miljø tema eller et «alternativt miljø» og hvorvidt tekstene var skrevet med utgangspunkt i fiksjon eller virkeligheten. I tillegg ble det sett etter bruk av naturvitenskapelige metoder, naturfaglig allmenndannelse, interesse og identitet i fortellingene. Analyseresultatet ble sett opp i mot den teoretiske rammen og drøftet i relasjon til denne. Ved å bruke fortellinger som metode har jeg fått et innblikk i hvilke forestillinger disse elevene har om det å være miljøforsker. Elevene gir i stor grad utrykk for at de liker naturfag, men de fleste kunne ikke tenkt seg en fremtidig jobb som forsker relatert til miljøutfordringer. De skriver i hovedsak ut i fra egne interesser, mange fortellinger er fiksjon baserte og de viser i liten grad bekymring over miljøproblematikken.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleDagens ungdom, morgendagens miljøforskere, eller…? : en casestudie om hvilke forestillinger noen ungdomsskoleelever har til det å selv være miljøforskernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber115nb_NO


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record