• Kompetanseutvikling i skolen. 

   Thodesen, Rune Harald (Master thesis, 2014-10-14)
   Studien, som er kvalitativ, beskriver kunnskapsprosesser på en enkelt ungdomsskole og gjennomføres som en singlecase-studie med en fenomenologisk tilnærming.
  • Kunnskapsdeling i Statped i Midt-Norge : om barrierer og muligheter for deling av kunnskap 

   Bakken, Bjørn; Tolgensbakk, Anne; Gran, Bjørn Tore (Master thesis, 2011-11-09)
   Funn og oppsummering: Vår tydeligste anbefaling til Statped Midt-Norge er at ledergruppen må prioritere fokus på fenomenet kunnskapsdeling gjennom refleksjon og utvikling av kunnskap. I tillegg er det helt avgjørende at ...
  • Kunnskapsdeling på tvers av lokasjoner 

   Leangen, Marte Lien (Master thesis, 2015-11-09)
   Problemstillingen for denne oppgaven er: Hvordan utvikle en kunnskapsdelende kultur i en regionalt spredd organisasjon? Med utgangspunkt i problemstillingen ønsker jeg å finne svar på to forskningsspørsmål: 1) Hvilke ...
  • Kunnskapsdeling ved NAV Hjelpemiddelsentral Nord-Trøndelag 

   Midtbø, Margunn (Master thesis, 2014-10-14)
   Problemstillinga er: Kva vert opplevd som gode kunnskapsdelingssituasjonar ved NAV Hjelpemiddelsentral Nord-Trøndelag og kva faktorar spelar inn for at kunnskapsdeling skal kunne føregå? Mitt studie viser at kunnskapsdeling ...