• Samfunnets kompetansekrav utviklet i små skolemiljøer 

      Løfsnæs, Elsa (Journal article; Peer reviewed, 2009)
      Artikkelen fremhever små skolemiljøers særegne rammeforutsetninger for utvikling av "lokalkulturell handlingskompetanse" (Raaen, 1984), og at Kunnskapsløftets krav om målbare faglige resultater kan bidra til en lik, men ...