• Digital dannelse 

   Thorshaug, Arve (Chronicle, 2008-10-14)
   Det å mestre digitale medier er én av fem grunnleggende ferdigheter, på linje med det å skrive, lese, regne og uttrykke seg muntlig. Digital kompetanse er en sammensatt kompetanse som betyr både teknisk, metodisk og ...
  • Lærerstudentenes teori- og praksistilknyttede læring 

   Løfsnæs, Elsa (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen drøfter lærerstudenters opplevelser av teoretisk og praktisk læring, og hvordan de ut fra disse opplevelsene i utdanningsinstitusjon og praksisopplæring i begynnelsen av sin utdanning ser betydningen av en ...
  • Lærerstudenters beskrivelser og forståelse av egen læring som grunnlag for didaktisk kompetanse 

   Løfsnæs, Elsa (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Denne artikkelen belyser hvordan en gruppe deltidsstudenter med stor nærhet til praksisfeltet beskriver og forstår sine didaktiske vurderinger. Denne beskrivelsen og forståelsen analyseres som grunnlag for hvordan teori ...