• Community art og skapende prosesser i naturmaterialer 

      Gårdvik, Mette (Chapter; Peer reviewed, 2011)
      I løpet av fem intense dager ble en seks meter lang torsk bygget av bjørkekvist. Byggingen engasjerte og aktiviserte over 100 barn fra 1.-4.klasse, barn fra tre barnehager, ungdommer fra asylmottak for enslige mindreårige ...