• Digital dannelse 

   Thorshaug, Arve (Chronicle, 2008-10-14)
   Det å mestre digitale medier er én av fem grunnleggende ferdigheter, på linje med det å skrive, lese, regne og uttrykke seg muntlig. Digital kompetanse er en sammensatt kompetanse som betyr både teknisk, metodisk og ...
  • Forskningsbasert skoleutvikling 

   Lyngsnes, Kitt (Chronicle, 2008-10-23)
   Norske lærere blir stadig eldre. Gjennomsnittsalderen på lærerne er høg, og allerede utdannes det for få nye til å dekke skolens behov de nærmeste årene. I tillegg går søkningen til lærerutdanning drastisk nedover. I ...
  • Norsk skole sett utenfra 

   Raaen, Guri Figenschou (Chronicle, 2013-09-20)