• Å se meninga i arbeidet 

   Rydland, Kirsten Marie (Master thesis, 2012)
   Fra jeg begynte i arbeidslivet har arbeidet vært en viktig del av mitt liv. Fordi det er viktig for meg, har jeg også et behov for at det skal være en mening med, og mening i, arbeidet jeg utfører. Derfor har jeg også ...
  • Møte med en ny arbeidsplass - et essay 

   Langeland, Knut (Master thesis, 2007)
   Da jeg startet på dette studiet jobbet jeg enda i Forsvaret. Etter to år sluttet jeg, og begynte i ny stilling ved Høgskolen i Bodø. Dette skjedde samtidig som jeg skulle begynne på denne oppgaven. Hele dette studiets ...