Show simple item record

dc.contributor.authorRånes, Vebjørn
dc.date.accessioned2009-09-11T09:09:08Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/141635
dc.descriptionMastergradsoppgave i praktisk kunnskap - Høgskolen i Bodø, 2008en
dc.description.abstractI innledningen forsøker jeg å avklare hva mitt fagfelt er, jeg redegjør for begrepet friluftsliv og snevrer det inn, i forhold til rammen for mitt essay, som handler om friluftsliv i forbindelse med læreplanfestede turer, ved studieretn ing for idrettsfag i den videregående skole. Det er tre selvopplevde erfaringer fra feltet som binder essayet sammen. Først er det en historie fra en snøhuletur som i løpet aven uværsnatt utvikler seg til å bli nokså dramatisk. En elev har i forkant av turen uttrykt en skepsis mot å overnatte i snøhuler. I løpet av natten forstår jeg hva det var hun mente. I refleksjonen som følger forsøker jeg å få frem hva det vil si å være lærer i friluftsliv. Den andre historien handler om en e lev som er uheldig og besvimer under en tur. Vi blir gående å lete etter henne, og i denne tiden mens vi leter, kjenner jeg veldig på en slags innvendig ro. Jeg aksepterer at det kan skje saker på tur som jeg fakt isk ikke er herre over. Dette gjør meg nysgjerrig på hva andre lærere i friluftsliv har av erfaringer når det oppstår uventede episoder. Det blir innledningen til et fe ltarbeid hvor jeg i tillegg til egen erfaring, i hovedsak snakker med andre lærere. Feltarbeidet gjør at jeg utvider min egen forståelse for hva utfordringen med å være lærer er. Den siste felterfaringen er fra en grottetur, der en elev utløser et ras. En ulykke som skyldes at man utfordrer naturkreftene. Disse tre historiene får meg til å forstå at det å være i friluftslivet på mange måter kan uttrykke hva som gjelder i livet. Til slutt forsøker jeg å drøfte hva det vil si å være frilufts livslærer i forhold til to etiske perspektiver, et relasjonsetisk og et dydsetisk perspektiv.en
dc.format.extent22680414 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherHøgskolen i Bodø
dc.subjectpraktisk kunnskapen
dc.subjectprofesjonskunnskapen
dc.titleFriluftslivets utfordringer : fortellinger og refleksjoner med utgangspunkt i en lærers erfaringeren
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record