Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBørstad, Bente
dc.date.accessioned2013-02-14T13:05:43Z
dc.date.available2013-02-14T13:05:43Z
dc.date.issued2013-02-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145368
dc.description.abstractEtter å ha reflektert rundt temaet mestring ble det klart at jeg ville finne ut mer om hvordan pedagogens verdisyn kunne påvirke barns hverdagsmestring. Perspektiv og teorigrunnlag ble valgt fordi Albert Banduras sosialkognitive teori er relevant i forbindelse med mestring, og fordi jeg eropptatt av både indre og ytre faktorer i denne sammenheng. Målet med oppgaven er å finne ut hvordan Albert Banduras sosialkognitive teori kan ses i sammenheng med pedagogens verdisyn og barns hverdagsmestring, og hvordan dette kommer til syne i praksisno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.subjectbarnehageno_NO
dc.subjectAlbert Bandurano_NO
dc.subjectsosialkognitiv teorino_NO
dc.subjectverdisynno_NO
dc.titleDet kompetente barnet : i lys av Albert Banduras sosialkognitive teori - hvordan pedagogens verdisyn kan påvirke barns hverdagsmestringno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber28 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel