Show simple item record

dc.contributor.authorLorås, Jostein
dc.date.accessioned2013-10-03T10:59:48Z
dc.date.accessioned2013-10-04T03:03:47Z
dc.date.available2013-10-03T10:59:48Z
dc.date.available2013-10-04T03:03:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationTidsskriftet Utmark 2012(2)
dc.identifier.issn1502-3532
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145885
dc.description.abstractFra gammelt har utmarksområdene på indre Helgeland fungert som basis for overlevelse for ulike grupper mennesker. Fra medio 1800-tallet begynte godseiere og staten å innskrenke de gamle rettighetene til bruk av skogen. Samtidig førte en liberal lovgivning til at engelsk kapital kjøpte opp store skogarealer og urskogene ble hogd og eksportert ut av regionen. Økonomisk regresjon og marginalisering av folks muligheter til å gjenoppta tidligere levemåter ble resultatet. Staten overtok de uthogde områdene, men begynte samtidig å forberede nye skogdrifter. I tida før andre verdenskrig ble et bureisingsfelt anlagt i Fiplingdal, hvor tilgangen til utmarksressursene ble begrenset i enda større grad enn tidligere. Staten vurderte stadig mer sine skoger som virkesressurser og mindre som høstingslandskap. Den storstilte satsingen på skogbruket tyder på at skogene egentlig tilhørte den voksende skogindustrien.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://www.utmark.org/utgivelser/pub/2012-2/Loraas_Utmark_2_2012.html
dc.titleSkogen som kollektiv ressurs og fristed på indre Helgeland 1850-1950
dc.typeJournal article
dc.typePeer reviewed
dc.date.updated2013-10-03T10:59:49Z
dc.identifier.cristin981937


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record