Show simple item record

dc.contributor.authorKorssjøen, Mari-Ann
dc.date.accessioned2008-10-01T07:25:01Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147142
dc.description.abstractOppgavens tittel: Fra stykkevis og delt kunnskap til helhetlig og eid kunnskap, betegner at for å forstå helheten, så må en se hvordan deler utgjør et hele. I en kompleks, kunnskapsintensiv og lærende organisasjon skal den enkelte ansatt produsere tjenester på et høyt faglig nivå, men må ha forståelse for hvordan sin tjeneste er knyttet til de andre leddene i organisasjonen slik at de til sammen utgjør en helhet. Hver av delene må studeres og kvalitetsikres for seg, for å sikre et godt og helhetlig tjenestetilbud. Enkelte fenomener lar seg ikke studere ved tradisjonelle metoder, det er vekselspill mellom teori og praksis, noe som forsvarer aksjonsforskning (AF) som tilnærming. Organisasjoner i seg selv eier ikke kunnskap, det er menneskene i organisasjonen som forvalter kunnskapen. Ved bruk av AF studeres hvordan kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling i Barne- og familietjenesten (BFTØT) bidrar til en bedre praksis. Oppgaven beskriver hvordan kunnskapsdeling og -utvikling bidrar til forbedring av praksis. Endringene som er påvist er delt i kategorier henholdsvis tre strukturelle og fire prosessuelle med ”fra-til”:en
dc.format.extent1478916 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHandelshøjskolen i København/Danmarks Pædagogiske Universitet
dc.subjectkunnskapsdelingen
dc.subjectkunnskapsutviklingen
dc.subjectsosialtjenesteen
dc.subjectaksjonsforskningen
dc.titleFra stykkevis og delt kunnskap til helhetlig og eid kunnskap: tjenesteutvikling og tiltaksmetoder i Barne- og familietjenesten Østbyen tiltaken
dc.typeMaster thesisen
dc.source.pagenumber115en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record