Show simple item record

dc.contributor.authorNilssen, Kristin
dc.contributor.authorJørgensen, Runar
dc.date.accessioned2009-10-15T13:32:51Z
dc.date.issued2009-10-15T13:32:51Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147165
dc.description.abstractStrategisk kompetansestyring tas i bruk av stadig flere virksomheter som et av flere tiltak for å oppnå sin visjon og målsetning om å inneha eller utvikle relavant komptanse. I privat sektor er en gjennomgående begrunnelse «konkurransefortrinn», i offentlig sektor er begrunnelsen ikke like entydig. Noen deler av offentlig sektor er konkurranseutsatt, mens andre ser nødvendigheten av en strategi for virksomhetens kompetane for kunne utføre sine pålagte oppgaver. Det norske Forsvaret har utarbeidet et direktiv for strategisk kompetansestyring. Direktivet er en nøkkel til forståelse av hvordan en offentlig virksomhet tenker og håndterer en strategi for kompetansestyring. Siktemålet med denne oppgaven er beskrive og utforske hvordan strategisk kompetansestyring forstås og håndteres ut i fra Forsvarets kontekst, og i forhold til strategi, organisasjonsstruktur og kunnskaps- og kompetansesyn.en
dc.format.extent1318417 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectkompetansestyringen
dc.subjectoffentlig sektoren
dc.subjectDet norske forsvareten
dc.titleLiv og lære om strategisk kompetansestyring i Forsvareten
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record