Show simple item record

dc.contributor.authorKilvik, Astrid
dc.date.accessioned2010-10-18T07:36:38Z
dc.date.available2010-10-18T07:36:38Z
dc.date.issued2010-10-18T07:36:38Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/147203
dc.description.abstractTema i avhandlingen er gruppen som arena for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling. Problemstillingen belyser hvordan en tverrsektoriell forskergruppe, med deltakere både fra akademia og praksisfelt, kan fungere som kunnskapsarena. Gruppens oppgave er å drive praksisnær forskning. En diskursiv tilnærming er kombinert med kunnskapsperspektivet for å utforske hvordan aktørenes kunnskapsforståelser og sektortilknytning påvirker gruppens virksomhet. Casestudie er benyttet som forskningsstrategi, med individuelle intervjuer som primært datamateriale og dokumentanalyse som supplement. Formålet med studien er å eksplorere et fenomen i dybden, for slik å bidra med ny innsikt innenfor feltet kunnskapsutvikling i grupper og spesifikt grupper der akademia og praksisfelt møtes...Konklusjonen er at aktørene i forskergruppen kombinerer subjektive kunnskapsforståelser med sektorspesifikk kunnskap. Den teoretiske kunnskapstradisjonen dominerer forskergruppens praksis, men aktørenes ulike subjektposisjoner bidrar til å komplettere kunnskapsdannelsen i forskergruppen og til å utvikle gruppens funksjon som kunnskapsarena.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkunnskapsutviklingen_US
dc.subjectkunnskapsdelingen_US
dc.subjectforskergrupperen_US
dc.subjectgrupperen_US
dc.subjectakademiaen_US
dc.subjectpraksisfelten_US
dc.title”Vi trenger hverandre – ikke sant?” En studie av kunnskapsutvikling i en tverrsektoriell forskergruppeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber105 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record