Show simple item record

dc.contributor.authorLøkken, Jorid
dc.contributor.authorRatchje, Harald
dc.date.accessioned2016-10-25T06:45:59Z
dc.date.available2016-10-25T06:45:59Z
dc.date.issued2016-10-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417380
dc.description.abstractDenne studien undersøker om det man kaller taus kunnskap kan benyttes i større grad for å befeste eller styrke en bedrifts evne til å leve i konkurransen. Sentralt i vitenskapen om kunnskap står skillet mellom eksplisitt og taus kunnskap, og det pekes i oppgaven på at selv om akademia har forsket på dette i rundt 50 år, synes det ikke å ha særlig utbredelse eller praktisk betydning i næringslivet i Norge. Vårt mål med denne studien har vært å se om det er mulig å legge til rette for taus kunnskap i kreative prosesser, og hvorvidt dette kan føre til at bedriften for eksempel opplever økt konkurransekraft over tid. Det å være kreativ kan handle om å ta frem forskjellige former av teori og praksis, og sette det sammen til annen kunnskap, taus eller ikke. Derfor kan det også handle om tause kunnskaper og tause ferdigheter som mer perifert påvirker prosessen med å skape nye produkter, tjenester eller prosesser. Implisitt i vårt syn, og i denne studien, ligger at bedriften skal tjene penger. Men vi “føler” begge at det er noe “mer”, og våre informanter er mer enn åpne for tanker og diskusjoner rundt kunnskapsdeling og kreative prosesser. Teoriene om kunnskapsutvikling synes å være enige om viktigheten av taus kunnskap i kreative prosesser. Analyse av begrepet om taus kunnskap og fremvising av mønstre og begrep, kan vise seg å være nyttig for kommunikasjonen av konseptet. Vi går i dybden på elementer innen taus kunnskap som vi mener kan benyttes i praksis i næringslivet, og peker på likheter mellom teorier med tilsynelatende forskjellige tema. Vi presenterer mønster og modeller som vi mener klargjør og forenkler. Empirien fra to våre case-bedrifter viser at medarbeidere og ledere viser både vilje og evne til å ta idéene om taus kunnskap videre, men i mangel av begreper og metoder bekreftes utfordringen med å benytte dette i praksis. De to sentrale oppgavene for ledelse, nemlig “det å holde hjulene i gang” og det å “vise omsorg” for medarbeiderne synes å være to adskilte oppgaver i bedrifter. Begge casebedriftene balanserer imidlertid dette godt, og vi viser hvilken rolle taus kunnskap kan ta hvis man ønsker å forsterke det positive, og forberede seg på det uforutsette. En konklusjon man kan trekke fra studien er at verktøyet for ledere i bedrifter er kommunikasjon. En utfordring er da kunnskap som fremstår som taus. Gjennom å bygge nye begreper og forenkle eksisterende metoder, foreslår vi praktiske hjelpemidler basert på vitenskapelig forskning. Enjoy!nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleTaus verdiskaping. Hvordan legge til rette for taus kunnskap i bedriftens kreative prosesser?nb_NO
dc.title.alternativeTacit value creation. How to facilitate tacit knowledge in creative processes in businessnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber136nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record