Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Nils Ole
dc.contributor.authorEdvardsen, Morten Einar
dc.date.accessioned2016-11-29T12:16:06Z
dc.date.accessioned2016-11-30T12:29:22Z
dc.date.available2016-11-29T12:16:06Z
dc.date.available2016-11-30T12:29:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationNilsen, N.O. & Edvardsen, M.E. (2016). Dialog mellom politisk og administrativ ledelse for å fremme kvalitet i en kommune : om å trekke i samme retning. Psykologi i kommunen, 51(4), 33-43. Hentet fra http://www.fpkf.no/wp-content/uploads/2017/06/Nils-Ole-Nilsen-og-Morten-Einar-Edvardsen-4-2016.pdfnb_NO
dc.identifier.issn1892-3364
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2423688
dc.description.abstractI denne artikkelen fokuseres spesielt på hvordan dialogen, som vi her kaller kvalitetsdialog, mellom politisk og administrativ ledelse utgjør ett bidrag til å heve skolens kompetanse. Høsten 2013 ble kommunen delta­ker i prosjektet "Gode skoleeiere for Nord-Norge". Dette ble sett på som en unik mulighet til å styrke skoleeierskapet bade politisk og administra­tivt. I kapitlet viser vi til hvordan det har blitt utviklet et tettere samspill og st0rre lagfølelse i arbeidet med kvalitetsutvikling i skolene. Kommu­nen satte i gang innføring av årlig kvalitetsdialog mellom aktørene. Målet var å skape en bedre sammenheng og forståelse for skolens virkelige utfordringer, mål og tiltak til forbedringer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectkvalitetsutviklingnb_NO
dc.subjectskoleeiernb_NO
dc.subjectgrunnskolenb_NO
dc.subjectkvalitetsdialognb_NO
dc.titleDialog mellom politisk og administrativ ledelse for å fremme kvalitet i en kommune : om å trekke i samme retningnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.date.updated2016-11-29T12:16:06Z
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.source.pagenumber33-43nb_NO
dc.source.volume51nb_NO
dc.source.journalPsykologi i kommunennb_NO
dc.source.issue4nb_NO
dc.identifier.cristin1382879


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge