Now showing items 101-118 of 118

  • Trøndelag som strategisk enhet? En teoretisk og empirisk studie av regional utviklingsledelse i Trøndelag 

   Vanebo, Jan Ole; Bergh, Erling (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;154, Others, 2013-12-17)
   Dette prosjektet har to hovedelementer: 1. En teoretisk del, som prøver å klarlegge de viktigste elementene og sammenhengene i et institusjonalisert regionalt utviklingssamarbeid. 2. En empirisk del, med to elementer. ...
  • Undersøkelse av elg felt i Nærøy 2005 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;70, Others, 2006-07)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Nærøy kommune i 2005. I alt er 279 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Undersøkelse av elg felt i Nærøy kommune 2004 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;60, Others, 2005-09)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg skutt i Nærøy kommune i 2004. I alt er 263 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Det blir skutt atskillig flere okser ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2005 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;71, Others, 2006-06)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2005. I alt er 265 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2006 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-03-26)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2006. I alt er 292 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2007 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-06-30)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2007. I alt er 303 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2008 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2009-09-24)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2008. I alt er 323 elger og 2 hjorter undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet ...
  • Undersøkelse av elg felt i Snåsa 2009 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Karlsen, Arve; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;117, Others, 2010-05-20)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Snåsa kommune i 2009. I alt er 320 elger og 15 hjorter undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet ...
  • Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2004 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;59, Others, 2005-07)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2004. I alt er 807 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består ...
  • Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2005 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;68, Others, 2006-07)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2005. I alt er 815 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består ...
  • Undersøkelse av elg felt i Steinkjer 2006 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Andersson, Paul; Okkenhaug, Håvard (Høgskolen i Nord-Trøndelag / Utredning, Others, 2007-04-23)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2006. I alt er 770 elger undersøkt. Alder er bestemt ved hjelp av tannsnitt. Materialet består av ...
  • Utkast til regionale handlingsplaner for myrkongle, Calla palustris og korsandemat, Lemna Trisulca 

   Rindal, Bjørg (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;124, Others, 2010-12-15)
   To regionale ansvarsarter, myrkongle og korsandemat, er valgt ut for kartlegging sommeren 2010 med sikte på å lage regionale handlingsplaner for å sikre disse artenes forekomst i Nord-Trøndelag. Artenes biologi og økologi, ...
  • Utkast til regionale handlingsplaner for myrkongle, Calla palustris og korsandemat, Lemna trisulca – del 2: registreringer av myrkongle i Snåsa og korsandemat i Stjørdal 2011 

   Rindal, Bjørg (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;134, Others, 2012-01-26)
   To regionale ansvarsarter, korsandemat og myrkongle, har blitt valgt ut for kartlegging somrene 2010 og 2011. Både lokaliteter der artene er påvist tidligere og noen mulige nye levesteder er blitt undersøkt. Kartleggingen ...
  • Vannfuglenes bestandsutvikling og bruk av Hammervatnet naturreservat, Levanger kommune 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;168, Others, 2015-01-15)
   De østre deler av Hammervatnet, Levanger kommune i Nord-Trøndelag, ble fredet som naturreservat i 1984 og ble Ramsar-område i 2014. Suksesjonen i naturreservatet har over mange år gått mot stadig tettere vannvegetasjon. ...
  • Visningssenter - Bjørøya Fiskeoppdrett AS: sluttrapport 

   Wollan, Gjermund (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-06-11)
   I denne rapporten vises både grunnlaget for og den konkrete gjennomføringen av et visningssenter eller minimuseum knyttet til Bjørøya Fiskeoppdrett AS i Flatanger. Bakgrunnen for et visningssenter ligger i de muligheter ...
  • Vurdering av kommunestruktur for Fosnes og Namsos kommuner 

   Westeren, Knut Ingar (Others, 2005)
   Målet for prosjektet var raskt å få gjennomført en grundig undersøkelse av holdninger på de aktuelle feltene i Namsos og Fosnes kommuner slik at resultatene kunne brukes når resultatene fra KS sitt kommunestrukturprosjekt ...
  • Økt menneskelig ferdsel på Langøra Nord: konsekvenser for flysikkerheten ved Trondheim lufthavn, Værnes 

   Husby, Magne (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;146, Others, 2013-06-17)
   Stjørdal kommune vurderer å bygge gangbru fra landsida over på nordspissen av Langøra Nord. Området ligger like nord for flystripa på Trondheim lufthavn, Værnes, og her er det mye fugl i strandsonen og fjæra i store deler ...
  • Последние малонарушенные леса: Общий отчёт о семи экспедициях в нетронутые леса 

   Сёренсэн, Уле Якоб; Ефимов, Валерий; Давыдов, Александр; Мамантов, Виктор; Сухлберг, Сюнэ; Саано, Аймо; Линдхольм, Тапио (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;159, Others, 2014-04-24)