• Barns følelse av mestring i barnehagen 

   Sandstedt, Christin (Student paper, others, 2012-03-05)
   Tema for fagoppgaven min er "Barns følelse av mestring i barnehagen". Barns følelse av mestring i hverdagen er viktig for barnets lærelyst og utvikling av en positiv selvfølelse. Som førskolelærer er det viktig for oss å ...
  • Den profesjonelle barnehagelæreren : Mobbing i barnehagen 

   Oldervik, Linn Kjøl (Student paper, others, 2016-02-12)
   Tittelen på denne oppgaven er ”mobbing i barnehagen” og mitt formål er å undersøke hvordan barnehagelæreren arbeider sammen med personalet sitt i forebyggingen av mobbing. Jeg ønsker å finne ut hva barnehagelærere mener ...
  • Minoritetsspråklige barn i barnehagen 

   Bonden, Kari-Anne (Student paper, others, 2012-02-29)
   Det samfunnet vi lever i dag er et mer mangfoldig samfunn, noe som innebærer at befolkningen i Norge har forskjellige språk, kulturell og religiøs bakgrunn (Andersen, Bleka, Gjervan, 2006, s.87). Det vil derfor være stor ...
  • Den profesjonelle førskolelærer: omsorg og tilknytning for ettåringens oppstart i barnehagen 

   Nilsen, Kathrine (Student paper, others, 2014-02-21)
   I barnehagen oppsto det en intern diskusjon blant personalet angående bruken av overgangsobjekter som flaske, smokk og koseklut. Noen mente at det var feil å bysse barna i søvn, likeså å bruke tid på å gi barna flaske når ...
  • Toddlerbarna i barnehagen 

   Juul, Mona Renate Løvmo (Student paper, others, 2011)
   Toddler - barna er små og hærlige mennesker, og de gir meg mye glede og fryd. De krabber og stabber med sine små føtter, smiler og ler, og det er ikke alltid like enkelt å forstå deres språk. Ut fra dette er "toddler - ...
  • Vennskap blant de yngste barna i barnehagen 

   Berntzen, Trine Merethe (Student paper, others, 2016-02-12)
   Tema for fagoppgaven er vennskap blant de yngste barna i barnehagen. I undersøkelsen har målet vært å få svar på følgende problemstilling; Hvordan kommer vennskap til uttrykk blant de yngste barna i barnehagen, og hvordan ...