• Den profesjonelle førskolelæreren 

   Tellebon, Gunn Eli (Bachelor thesis, 2010-03-22)
   ”Jo mere vi er sammen – jo gladere vi blir,” lyder en del av sangen om det å ha det gøy sammen med sine venner. Og hvem vil vel ikke ha det slik? I denne oppgaven vil jeg forsøke å få fram viktigheten av å bruke humor for ...
  • Den profesjonelle førskolelæreren : "e veit om eit hemmelig rom kor vi kan gjæm oss..." 

   Kleivhaug, Rita (Bachelor thesis, 2010-03-24)
   ”Den profesjonelle førskolelærer” og med underteksten ”e veit om eit hemmelig rom, kor vi kan gjæm oss…” lyder overskriften på min fagoppgave. Teksten tar oss med inn i rom og gir assosiasjoner til det som eventuelt kan ...
  • Likestilling i barnehagen 

   Dørum, Maybelle (Bachelor thesis, 2010-03-26)
   I denne oppgaven skriver jeg om likestilling i barnehagen. Jeg har tatt utgangspunkt i en semesteroppgave jeg skrev tidligere i år som handlet om hvordan personalet i barnehagen kan jobbe for å fremme likestilling mellom ...
  • Pedagogisk dokumentasjon: fagoppgave i pedagogikk 

   Bjerkaas, Marit (Bachelor thesis, 2010-04-16)
   Formålet med denne oppgaven er delt i to. Det ene er min nysgjerrighet på hvordan jeg kan bruke pedagogisk dokumentasjon i utviklingsarbeid i barnehagen. Det andre er at denne oppgaven er en del av eksamen i pedagogikk ved ...
  • Tospråklighet : hvordan legge til rette språkopplæring for tospråklige barn i barnehagen 

   Selboe, Ingunn (Bachelor thesis, 2010-03-24)
   Denne fagoppgaven er en del av eksamen i pedagogikk. Ved denne har vi stått fritt til å velge eget tema og problemstilling under temaet ”Den profesjonelle førskolelærer”. Mitt valg av tema falt på tospråklighet. Og bakgrunnen ...