Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsen, Kathrine
dc.date.accessioned2014-02-21T09:12:58Z
dc.date.available2014-02-21T09:12:58Z
dc.date.issued2014-02-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145414
dc.description.abstractI barnehagen oppsto det en intern diskusjon blant personalet angående bruken av overgangsobjekter som flaske, smokk og koseklut. Noen mente at det var feil å bysse barna i søvn, likeså å bruke tid på å gi barna flaske når de skulle sove. Mens vi som jobbet på småbarnsavdelingen med ansvaret for ettåringene mente at det var viktig å opprettholde dette i en overgangsperiode for de barna som var vant til dette hjemmefra. Kunnskapene jeg har fått gjennom studietiden har lært meg at måten vi på småbarnsavdelingen jobbet på i møte med ettåringene har vært velbegrunnet. Det å ha god tid for å gi barna omsorg og kjærlighet i overgangen fra hjem til barnehage, er i seg selv en styrke for å oppnå trygg tilknytning. Det var viktig for pedagogisk leder og assistentene å fokusere på at ettåringens trivsel og utvikling skulle veie tyngst i tilvenningstiden. Derfor har jeg i mine videre undersøkelser rettet hovedfokuset på ettåringenes møte med barnehagen og hvordan ivaretas ettåringenes behov. Jeg har også ønsket å belyse andre førskolelæreres erfaringer og refleksjoner rundt oppstarten i barnehagen. Med mine erfaringer og tanker som bakteppe ble problemstillingen slik: ”Hvordan jobber førskolelærere med å tilrettelegge for omsorg og tilknytning ved ettåringens oppstart i barnehagen?” Målet med oppgaven er å belyse hvordan et utvalg andre barnehager ivaretar ettåringenes behov. Dette forutsetter at jeg får intervjue pedagogiske ledere som er kunnskapsrike og reflektert overfor ettåringens behov.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectomsorgno_NO
dc.subjecttilknytningno_NO
dc.subjectsmå barnno_NO
dc.subjectbarnehagenno_NO
dc.titleDen profesjonelle førskolelærer: omsorg og tilknytning for ettåringens oppstart i barnehagenno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289no_NO
dc.source.pagenumber26 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel