Now showing items 45-56 of 56

  • Samfunnsøkonomisk analyse av bru over Beitstadsundet 

   Westeren, Knut Ingar (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2000-12)
   I 1984 ble det utarbeidet en regional analyse av indre Trondheimsfjordsområdet med utgangspunkt i kommunene Verran, Mosvik og Leksvik (Westeren 1984). Formålet med den analysen var å lage en nytte/kostnadsanalyse av bru ...
  • Samhandlingsreformen - styring og organisering 

   Westeren, Knut Ingar; Similä, Jan Ole (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;245, Working paper, 2012-05-03)
   Dette prosjektet er et delprosjekt innen rammen av hovedprosjektet "Forskning og innovasjon i offentlig sektor i Midt-Norge". Hovedprosjektet bygger på en samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør Trøndelag (prosjektansvarlig), ...
  • Samhandlingsreformen: utfordringer knyttet til reformens forutsetninger om interkommunalt samarbeid og avtaleregulering 

   Similä, Jan Ole; Bergh, Erling (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;250, Working paper, 2012-10-25)
   Steinkjer kommune og Midtre Namdal samkommune (MNS) har begge deltatt i det Midt-norske aksjonsforskningsprosjektet ”Ny offentlig ledelse”. Prosjektet startet i 2010 med formål å studere/følge opp nye ledelses- og ...
  • ”Se, en tokant…”: et utviklingsarbeid med matematikk i barnehagen 2008-2010 

   Sjøvold, Marte Mina; Strand, Frode; Telatin, Ivan; Aastrup, Svein (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;235, Working paper, 2011-02-09)
   Våren 2007 kontaktet Maritvold barnehage SA Høgskolen i Nord-Trøndelag med et ønske om faglig skolering i faget matematikk med høgskolelektor Svein Aastrup som veileder. Barnehagen så et behov for økt kompetanse i faglig ...
  • SHOPP - samhandling HiNT og praksisfelt vedrørende praksis som læringsarena 

   Johansen, Oddbjørn; Aglen, Eva Johnsen (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;264, Working paper, 2015-11-30)
   Vernepleierutdanningen har de siste årene hatt som målsetting å bedre forholdet mellom praksisfelt og utdanningsinstitusjonen. Slik som det foregår i dag blir det utformet avtaler mellom høgskolen og praksisområdet om ...
  • Skognæringens økonomiske betydning for kystfylkene 

   Westeren, Knut Ingar (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2007-06-20)
   Det er satt i gang et prosjekt kalt ”Kystskogbruket”, Nord-Trøndelag fylkeskommune (2006), hvor alle fylker som ligger langs kysten fra Rogaland til Finmark er med. Det var interesse innen rammen av dette prosjektet for ...
  • Studentvelferdsundersøkelsen 2006/2007 

   Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2007-05)
   Høgskolen har et godt studie- og arbeidsmiljø. 90 prosent av studentene ville anbefalt studiestedet til en venn. Studentene gir konkrete forbedringssignaler gjennom undersøkelsen (kantine, formidling, fysiske forhold), ...
  • Tamsau i relasjon til ville dyr : en studie av mortalitet med vekt på predasjon 

   Eggen, Truls (Arbeidsnotat;79, Working paper, 2011-01-28)
  • Trainee-ordning i Namdal: kompetansebygging som regional utvikling 

   Brenne, Tor; Ness, Snorre (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2009-06-29)
   Trainee-ordningen for Namdal ble igangsatt i 2006 etter et initiativ fra styret i utviklingsprosjektet ”Kunnskapsbasert verdiskaping” (KV) i 2004. Trainee-ordningen eies i dag av Kompetansering Namdal som er en ...
  • Trigonometri 

   Johannesen, Kyrre (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2007-02-15)
  • Ung gründer HiNT : flere og bedre studentbedrifter - med regionen som læringsarena : sluttrapport 

   Knappe, Geir Olav; Næss, Grethe Bøgh (Arbeidsnotat;252, Working paper, 2013-01-11)
  • Velkommen til Namsos sansesenter: prosjektrapport høsten 2007/våren 2008 

   Myren, Gunn Eva Solum (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Working paper, 2009-01-13)
   Dette er en rapport som omhandler utviklingen av Namsos sansesenter. Sansesentret er et samarbeidsprosjekt som startet i 2002 mellom Namsos kommune og Høgskolen i Nord- Trøndelag. Prosjektet har på mange måter vært en ...