• Barns medvirkning 

   Aune, Kirsten-Marie (Student paper, others, 2012-03-05)
   Siden jeg mener dette er et tema som er viktig for barna i barnehagen har jeg valgt å skrive om barns medvirkning i min fagoppgave som er en del av eksamen i pedagogikkfaget siste året på førskolelærer studiet. Jeg ønsker ...
  • Dobbel kulturtilhørighet: hva kan førskolelærer gjøre for å støtte minoritetsspråklige barns doble kulturtilhørighet? 

   Rogne, Mona Merete (Student paper, others, 2012-02-28)
   Rammeplanen er klar på hva barnehagene skal gjøre; støtte opp under den doble kulturtilhørigheten. Det kan være et stort rom for hvordan man velger å arbeide med dette. Rammeplanen presiserer bare at det skal være et ...
  • Det fysiske innemiljøet i barnehagen 

   Fagerjord, Ida Kristine (Student paper, others, 2012-02-29)
   Jeg har valgt å skrive om det fysiske innemiljøet i barnehagen og da i forhold til rollelek. Jeg ønsker å finne ut mer om hvordan en som førskolelærer kan legge til rette innemiljøet for rollelek. Jeg har kommet frem til ...
  • Hva synes førskolelærere er viktig for barna i tilvenningsperioden? 

   Sæbø, Marie Doreen Félix (Student paper, others, 2012-03-05)
   Etter at regjeringen la til rette for full barnehage dekning i 2008, fikk barnehagene en økt andel av små barn i aldersgruppe 0-3 år. Som følge av dette kan selve innkjøringen være utfordrende i seg selv for både de nye ...
  • Hvordan kan førskolelærere legge til rette for videre læring ved å reflektere over personalets tause kunnskap? 

   Johansen, Hilde Birgitte (Student paper, others, 2012-03-05)
   Tema for fagoppgaven er valgt i forhold til temaet refleksjon av den tause kunnskapen personalet er i besittelse av i barnehagen. Alle er i besittelse av taus kunnskap, men ikke alle har en formell kunnskap. Allikevel kan ...
  • Hvordan samspillet mellom voksne og barn blir til: hvordan gjennomfører personalet i barnehagen barnesamtalen? 

   Jensberg, Hilde Findal (Student paper, others, 2012-03-08)
   Temaet i oppgaven er hvordan samspillet mellom barn og voksne blir til. Det jeg ønsker å se på i denne undersøkelsen er om personalet møter barna med den respekt og omsorg som det står i rammeplanen at vi har en yrkesetisk ...
  • Hvordan synliggjør pedagogisk leder kompetansen, taus kunnskap, hos personalet? 

   Sjursen, Aina (Student paper, others, 2012-02-29)
   Temaet for undersøkelsen er den uformelle/tause kunnskapen personalet innehar i barnehagen. I en institusjon som barnehagen er det ofte flere, assistenter for eksempel, som ikke har formell utdannelse, som førskolelærerutdanning, ...
  • Pedagogisk dokumentasjon 

   Forsbakk, Veronika (Student paper, others, 2012-02-28)
   Når blir egentlig dokumentasjon pedagogisk? Dette er et spørsmål jeg ofte reflekterer over. Er det nok å henge opp bilder fra en aktivitet og kalle det for pedagogisk dokumentasjon, eller må det mer til? Dette spørsmålet ...
  • Reggio Emilia inspirasjonen 

   Duestad, Alexandra Paez (Student paper, others, 2012-03-05)
   I det siste har jeg gjennom mitt arbeid, en praksis barnehage og gjennom pensum fra førskolelæreutdanning, har jeg hørt og lært litt om Reggio Emilia filosofien. Denne filosofien er en måte å tenke læring og læringsmiljø ...
  • "Relasjoner barn-voksen" 

   Arnø, Maja (Student paper, others, 2012-03-05)
   Det jeg selv er opptatt av i min jobb, og gjerne vil vite mer om er de relasjonene personalet i barnehagen har til barna. Har personalet innvirkning på barna i barnehagen? Hvordan kan relasjonene mellom voksen og barn ...
  • Tilknytning i barnehagen 

   Kopperud, Hilde Kristine (Student paper, others, 2012-02-29)
   Når barnet starter i barnehage, så er dette en stor omveltning for barnet som er vant til at tilknytningspersonene alltid er i nærhet. I barnehagen er det mange andre barn og noen voksne som nå skal ta vare på barnet og ...
  • Toddlernes motoriske aktivitet 

   Almark, Trine (Student paper, others, 2012-02-28)
   Temaet for fagoppgaven min er; toddlernes motoriske aktivitet. Jeg vil undersøke hvordan det blir tilrettelagt for toddlernes motoriske aktivitet i tre forskjellige barnehager, og jeg vil se på både inne og ute området i ...